Home Makijaż Wylicytuj na WO¦P metamorfozê z Avanti24 i voucher 2000 z³ na ubrania...

Wylicytuj na WO¦P metamorfozê z Avanti24 i voucher 2000 z³ na ubrania – w ramach akcji #JedenDzieñD³u¿ej


Chcesz poczuæ siê jak gwiazda prosto z pierwszych stron gazet? Z nami to mo¿liwe! W tym roku nasz zespó³ organizuje aukcjê, na której do wygrania jest kompleksowa metamorfoza. Dobierzemy ubrania idealne dla twojej sylwetki, a nasz profesjonalny team zajmie siê zmian± twojego wygl±du. W sk³ad metamorfozy wchodz±: dopasowany do urody makija¿, piêkna fryzura, a na koniec profesjonalna sesja zdjêciowa, która zostanie opublikowana na ³amach naszego serwisu!

Poprzednia metamorfoza Avanti24 zakoñczy³a siê ogromnym sukcesem. Z Monik±, zwyciê¿czyni± ubieg³orocznej aukcji, spêdzi³y¶my ca³y dzieñ. Od rana pracowa³y¶my nad jej fryzur±, makija¿em i stylizacjami. Zwieñczeniem by³a sesja zdjêciowa, której efekty mo¿ecie zobaczyæ TUTAJ.

zdjêcia z metamorfozy Avanti24zdjêcia z metamorfozy Avanti24 fot. Mateusz Skwarczek

Metamorfoza z Avanti24 to niepowtarzalna okazja do spojrzenia na siebie okiem najlepszych profesjonalistów w Polsce. Nasi specjali¶ci wspó³pracuj± z gwiazdami i potrafi± wydobyæ to, co najpiêkniejsze. Je¿eli chcesz nabraæ pewno¶ci siebie i poeksperymentowaæ ze swoim wygl±dem, nie zastanawiaj siê! Oczywi¶cie, mo¿e to równie¿ byæ piêkny prezent i niezapomniane prze¿ycie dla bliskiej ci osoby. 

Zwyciêzca licytacji otrzyma:

  • Ubrania i dodatki o warto¶ci 2000 z³otych, dobrane przez zespó³ stylistek Avanti24,
  • makija¿ wykonany przez makija¿ystkê gwiazd — Kamilê Jodko. Jej prace mo¿ecie zobaczyæ na Instagramie @makeupbyjodko,
  • dobranie i wykonanie idealnej fryzury przez jeden z renomowanych warszawskich salonów fryzjerskich,
  • sesjê zdjêciow± wraz z publikacj± w serwisie Avanti24.pl.

LINK DO AUKCJI ZNAJDZIECIE TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do licytacji i ¿yczymy powodzenia!

Wiêcej aukcji serwisów Gazeta.pl dla WO¦P znajdziesz pod tym linkiem.Source link

- Advertisement -Urządzenie do mikrodermabrazji

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -sprzęt kosmetyczny